ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  091 009 9977 (งานการแพทย์ฉุกเฉิน) / 094 216 1515 ,053-141775 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) /ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ (นครพิงค์) 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สินค้า OTop

แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สินค้า OTop

8: : ภูมิปัญญาท้องถิ่น อุตสาหกรรมและหัตถกรรม : :

Update 27/11/2566

             สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมั…

..ดูรายละเอียด

7: : ภูมิปัญญาท้องถิ่น อุตสาหกรรมและหัตถกรรม : :

Update 27/11/2566

ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม นายพลเทพ บุญหมื่น หมู่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  …

..ดูรายละเอียด

6: : ภูมิปัญญาท้องถิ่น อุตสาหกรรมและหัตถกรรม : :

Update 27/11/2566

ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม           นางอุไร อินต๊ะ หมู่ …

..ดูรายละเอียด

5: : ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปกรรม : :

Update 27/11/2566

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาศิลปกรรม           นายพล…

..ดูรายละเอียด

4: : ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศาสนาและประเพณี ความเชื่อ : :

Update 27/11/2566

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศาสนาและประเพณี ความเชื่อ นางแก้วดี  พรมะณี หมู่ 13 บ้านป่ากล้วย ตำบลท่าวังตาล อำเภอสาร…

..ดูรายละเอียด

3 : : ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอื่นๆ (อาหารและโภชนาการ) : :

Update 27/11/2566

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอื่นๆ (อาหารและโภชนาการ)  การทำน้ำพริกตาแดง และน้ำพริกแกงอเนกประสงค์ อาหารท้องถิ่น…

..ดูรายละเอียด

2: : ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอื่นๆ (อาหารและโภชนาการ) : :

Update 27/11/2566

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอื่นๆ (อาหารและโภชนาการ)  การทำข้าวแต๋นโบราณ        &nbs…

..ดูรายละเอียด

1: : ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเกษตรกรรม : :

Update 27/11/2566

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเกษตรกรรม นายบุญมา  ภูคำศักดิ์ดา หมู่ 5 บ้านป่างิ้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี&nbs…

..ดูรายละเอียด

1: : ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านแพทย์แผนไทย : :

Update 27/11/2566

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย เป็นภูมิปัญญาซึ่งบรรพบุรุษของไทยได้สั่งสมสืบทอดกันมายาวนาน มีความ…

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

Update 15/11/2565

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อุตสาหกรรมและหัตถกรรม   ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม นายพลเทพ บุญหมื่น หมู่ 11…

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

Update 15/11/2565

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อุตสาหกรรมและหัตถกรรม  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน…

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเกษตรกรรม

Update 08/08/2565

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเกษตรกรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเกษตรกรรม นายบุญมา  ภูคำศักดิ์ดา หมู่ 5 บ้านป่างิ้ว ต…

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอื่นๆ (อาหารและโภชนาการ)

Update 11/07/2565

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอื่นๆ (อาหารและโภชนาการ)  การทำข้าวแต๋นโบราณ        &nbs…

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอื่นๆ (อาหารและโภชนาการ)

Update 11/07/2565

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอื่นๆ (อาหารและโภชนาการ)  การทำน้ำพริกตาแดง และน้ำพริกแกงอเนกประสงค์ อาหารท้องถิ่นภาคเหนือ …

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศาสนาและประเพณี ความเชื่อ

Update 18/04/2565

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศาสนาและประเพณี ความเชื่อ   ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศาสนาและประเพณี ความเชื่อ นางแก้วดี&n…

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปกรรม

Update 17/01/2565

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาศิลปกรรม           นายพล…

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านแพทย์แผนไทย

Update 20/12/2564

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านแพทย์แผนไทย  การแพทย์แผนไทย เป็นภูมิปัญญาซึ่งบรรพบุรุษของไทยได้สั่งสมสืบทอดกันมายาวนาน …

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม

Update 04/08/2564

ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ด้านเกษตรกรรม นายบุญมา  ภูคำศักดิ์ดา เลขที่ 52 หมู่ที่ 5 บ้านป่างิ้ว ตำบลท่าวังตาล …

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอื่นๆ

Update 14/07/2564

การทำน้ำพริกตาแดง อาหารท้องถิ่นภาคเหนือ นางบัวเรียว แก้วดวง  หมู่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ &n…

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศาสนาและประเพณี ความเชื่อ

Update 23/04/2564

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศาสนาและประเพณี ความเชื่อ นางแก้วดี  พรมะณี หมู่ 13 บ้านป่ากล้วย ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี&nbs…

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปกรรม

Update 18/01/2564

ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาศิลปกรรม             นายพลเทพ บุญหมื่น&nbs…

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านแพทย์แผนไทย

Update 18/12/2563

การแพทย์แผนไทย เป็นภูมิปัญญาซึ่งบรรพบุรุษของไทยได้สั่งสมสืบทอดกันมายาวนาน มีความพยายามในการธำรงรักษาภูมิปัญญาการแพท…

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 1

Update 10/11/2563

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิตเพื่อ ชะลอการนำเข้าตลาด เพื่อแก้…

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 2

Update 10/11/2563

การทำตุง           ตุงล้านนา คำว่า ตุง ในภาษาถิ่นล้านนา หม…

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

Update 07/08/2563

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อุตสาหกรรมและหัตถกรรม      สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโน…

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ้าน

Update 27/07/2563

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ้าน การทำน้ำพริกตาแดง อาหารท้องถิ่นภาคเหนือ วิทยากร โดย นางบัวเรียว&n…

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปกรรม

Update 22/06/2563

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปกรรม การแสดงซอพื้นเมือง   วิทยากร โดย นายพลเทพ บุญหมื่น  หมู่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเ…

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศาสนาและประเพณี ความเชื่อ

Update 08/06/2563

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศาสนาและประเพณี ความเชื่อ การทำเครื่องพิธีสืบชะตา   วิทยากร โดย นางแก้วดี  พรมะณี …

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเกษตรกรรม

Update 04/05/2563

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเกษตรกรรม          ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในกา…

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านแพทย์แผนไทย

Update 13/04/2563

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านแพทย์แผนไทย       การแพทย์แผนไทย เป็นภูมิปัญญาซึ่งบรรพบุรุษของไทยได้สั่งสมสืบ…

..ดูรายละเอียด

เวียงกุมกาม

Update 27/11/2562

เวียงกุมกาม เมืองโบราณอายุกว่า 727 ปี เป็นเมืองที่ “พญาเม็งราย” กษัตริย์แห่งโยนกนครได้สถาปนาให้เป็…

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทย

Update 02/04/2562

ภูมิปัญญาท้องถิ่น           ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทย   &nbs…

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศาสนาและประเพณี ความเชื่อ

Update 02/04/2562

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศาสนาและประเพณี ความเชื่อ นางแก้วดี พรมะณี หมู่ 13 บ้านป่ากล้วย ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเช…

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอื่นๆ

Update 02/04/2562

การทำน้ำพริกตาแดง อาหารท้องถิ่นภาคเหนือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอื่นๆ นางบัวเรียว แก้วดวง หมู่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสาร…

..ดูรายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

Update 02/04/2562

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 1. การประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าว : นายบุญรวย ปุกแก้ว หมู่…

..ดูรายละเอียด

สินค้า OTOP ภายในตำบลท่าวังตาล

ข้าวแต๋นโบราณ กลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ 9 บ้านบวกครกใต้

ราคา -

ข้าวซอยตัด หมู่ที่ 9 บ้านบวกครกใต้

ราคา -

กระเป๋่าเชือกร่ม กลุ่มอาชีพตำบลท่าวังตาล

ราคา -

น้ำพริกแดง กลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ 11 บ้านช้างค้ำ

ราคา -

ผลิตภัณฑ์แหนมหมู หมู่ 4 บ้านโป่ง

ราคา

เครื่องหนัง กลุ่มเครื่องหนังเวียงกุมกาม หมู่ 11 บ้านช้างค้ำ

ราคา

ลูกประคบสมุนไพร หมู่ 4 บ้านโป่ง

ราคา

ลิงค์ภายนอก