ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » สื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

สื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

arrow 25/05/2565 ::

สื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

รู้จัก กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ >>
https://www.youtube.com/watch?v=_peSQBolZDQ&feature=youtu.be

 

เว็บไซค์ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ >>
https://obt.nhso.go.th/obt/news

 

แนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 2565
อ่านและโหลดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ >> 

http://obt.nhso.go.th/obtreport/news?id=1843

 

สื่อสัญลักษณ์กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.)
อ่านและโหลดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ >>

https://obt.nhso.go.th/obt/news?newsid=1723

 

6C92DC34-E7F4-4618-92B6-3CEB626217C6.png (28 KB)

ลิงค์ภายนอก