ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  091 009 9977 (งานการแพทย์ฉุกเฉิน) / 094 216 1515 ,053-141775 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) /ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ (นครพิงค์) 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566

arrow 21/04/2566 ::

ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566

1682050604.png (809 KB)

 

ประชาสัมพันธ์ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าวังตาล
ตารางโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.    ระหว่างวันที่ 18 – 26 เมษายน 2566


วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566
หมู่ที่ 1 บ้านเจดีย์เหลี่ยม
09.00 - 10.00 น. วัดเจดีย์เหลี่ยม
10.00 - 11.00 น. ปากซอยเข้าบ้านพ่อหลวง (ต้นฉำฉา)
11.00 - 12.00 น. บ้านใหม่เจริญธรรม
หมู่ที่ 2 บ้านป่าเปอะ
09.00 - 10.00 น. วัดป่าเปอะ
10.00 - 11.00 น. หน้าคลินิกหมอชายชาญ
11.00 - 12.00 น. ปากซอย 7 (นิ่มซีเส็ง)


วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2566
หมู่ที่ 3 บ้านกลาง
09.00 - 11.00 น. ศาลาเยื้องร้านขายข้าวสารนายผ่อง
11.00 - 12.00 น. ศาลาประปา หมู่ 3
หมู่ที่ 6 บ้านป่าเส้า
09.00 - 10.00 น. สี่แยก ซอย 1
10.00 - 11.00 น. หน้าโรงนมเฟรชมิลค์
11.00 - 12.00 น. ศาลาหมู่บ้านข้างแท้งก์น้ำ


วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566
หมู่ที่ 13 บ้านป่ากล้วย
09.00 - 10.00 น. หลังโรงเรียนสืบนทีธรรม
10.00 - 11.00 น. หน้าโรงเรียนวัดป่ากล้วย
11.00 - 12.00 น. หลังวัดป่ากล้วย


วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566
หมู่ที่ 8 บ้านบวกครกเหนือ
09.00 - 10.00 น. ศาลาหน้าวัดบวกครกเหนือ
10.00 - 11.00 น. หน้าร้านแมกไม้
11.00 - 12.00 น. ศาลาสี่แยกบวกครก (เก่า)
หมู่ที่ 9 บ้านบวกครกใต้
09.00 - 10.00 น. หน้าร้านอ้ายทองสุก
10.00 - 11.00 น. วัดบวกครกใต้
11.00 - 12.00 น. สี่แยกบวกครกใต้


วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566
หมู่ที่ 7 บ้านบวกหัวช้าง
09.00 - 11.00 น. ศาลากลางบ้าน
11.00 - 12.00 น. บ้านแม่นวล หงส์เขียว
หมู่ที่ 11 บ้านช้างค้ำ
09.00 - 10.00 น. บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11
10.00 - 11.00 น. สี่แยกร้านค้าบ้านลุงติ๊บ
11.00 - 12.00 น. ศาลาอเนกประสงค์บ้านยายถา


วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566
หมู่ที่ 5 บ้านป่างิ้ว
09.00 - 10.00 น. ซอย 3 ศาลากลางบ้าน
10.00 - 11.00 น. ศาลาซอย 4
11.00 - 12.00 น. ต้นหูกวางหน้าวัดป่างิ้ว
หมู่ที่ 10 บ้านสันป่ากว๋าว
09.00 - 10.00 น. ศาลาบ้านลุงนัน
10.00 - 11.00 น. ศาลาบ้านพ่อกล
11.00 - 12.00 น. ศาลาหางบ้าน


วันพุธที่ 26 เมษายน 2566
หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง
09.00 - 12.00 น. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4
หมู่ที่ 12 บ้านหางแคว
09.00 - 12.00 น. ศาลาประชารัฐ (ป่าช้า หมู่ 12)


หมายเหตุ :
      หากประชาชนผู้ขอรับบริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว มีความประสงค์จะขอรับวัคซีนไปดำเนินการเอง ขอความร่วมมือนำกระติกน้ำพร้อมใส่น้ำแข็งมาด้วย หากไม่นำมาทางเจ้าหน้าที่จะไม่มอบวัคซีนให้ เนื่องจากวัคซีนต้องอยู่ในภาชนะทึบแสงและเย็น ถ้าหากโดนฃแสงแดดและอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมจะทำให้วัคซีนเสื่อมสภาพ ไม่สามารถนำไปฉีคให้กับสุนัขและแมวได้ และอาจเป็นอันตรายต่อสุนัขและแมว
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  053 140 981 ต่อ 113  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ในวันเลาราชการ)

ลิงค์ภายนอก