ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  091 009 9977 (งานการแพทย์ฉุกเฉิน) / 094 216 1515 ,053-141775 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) /ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ (นครพิงค์) 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ตารางการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567

ตารางการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567

arrow 21/09/2566 ::

ตารางการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าวังตาล

แจ้งเปลี่ยนแปลง ตารางการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567


>> เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป <<
รถขยะจะเข้าเก็บขยะ ตั้งแต่เวลา ตี 5 เป็นต้นไป
กรุณานำขยะของท่านมาวาง...ก่อนวันรถเข้าจัดเก็บ


วันจันทร์
หมู่ที่ 1 บ้านเจดีย์เหลี่ยม
หมู่ที่ 11 บ้านช้างค้ำ และ ถนนวงแหวนรอบ 2 ทั้งเส้น


วันอังคาร
หมู่ที่ 3 บ้านกลาง
หมู่ที่ 6 บ้านป่าเส้า


วันพุธ
หมู่ที่ 2 บ้านป่าเปอะ
หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง


วันพฤหัสบดี
หมู่ที่ 5 บ้านป่างิ้ว
หมู่ที่ 12 บ้านหางแคว
หมู่ที่ 13 บ้านป่ากล้วย


วันศุกร์
หมู่ที่ 7 บ้านบวกหัวช้าง
หมู่ที่ 8 บ้านบวกครกเหนือ


วันเสาร์
หมู่ที่ 9 บ้านบวกครกใต้
หมู่ที่ 10 บ้านสันป่ากว๋าว และ ถนนวงแหวนรอบ 3 ทั้งเส้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 053 140981 ต่อ 113 หรือ ID Line : 083 928 8879
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ในวันเวลาราชการ)

download

ลิงค์ภายนอก