ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  091 009 9977 (งานการแพทย์ฉุกเฉิน) / 094 216 1515 ,053-141775 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) /ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ (นครพิงค์) 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » แบบฟอร์ม - สมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าวังตาล

แบบฟอร์ม - สมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าวังตาล

arrow 30/11/2566 ::

แบบฟอร์ม - สมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าวังตาล

 
ประชาสัมพันธ์ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าวังตาล   
>> สมทบวันละ 1 บาทหรือปีละ 365 บาท <<
รับสมัคร บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 มีนาคม ในปีถัดไปของทุกปี
- ไม่จำกัดอายุ
- ยื่นสมัครได้ตลอดชีพ
- 1 คนต่อ 1 สิทธิ/สมาชิกกองทุน

1.ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ พร้อมชำระเงิน จำนวน 100 บาท
(ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10 บาท และเงินสมทบล่วงหน้า 3 เดือน 90 บาท)
2.การจ่ายเงินสมทบ จะเก็บปีละ 4 งวด ทุกวันที่ 10 ของเดือน
(เม.ย. 90 บาท/ก.ค. 90 บาท/ต.ค. 90 บาท/ม.ค. 95 บาท)
หรือชำระเป็นรายปี
3.รอรับสวัสดิการในการเข้าเป็นสมาชิก ครบ 6 เดือน

สนใจสมัครได้ที่ >> สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังตาล
และ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าวังตาล
หรือโทร. 053 140 981 ต่อ 123
(ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
 

ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าวังตาล 2567
 
download แบบฟอร์ม :: ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าวังตาล 2567

ลิงค์ภายนอก