ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

arrow 14/03/2567 ::

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

 
ประชาสัมพันธ์ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567
ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2567
 
วันที่ 25 มีนาคม 2567 
(หมู่ที่ 2 บ้านป่าเปอะ)
เวลา 09.00 - 10.00 น. วัดป่าเปอะ
เวลา 10.00 - 11.00 น. หน้าคลินิคหมอชายชาญ
เวลา 11.00 - 12.00 น. ปากซอย 7 (นิ่มซีเส็ง)
 
วันที่ 26 มีนาคม 2567
(หมู่ที่ 3 บ้านกลาง)
เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ศาลาเยื้องร้านขายข้าวสารนายผ่อง
เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประปา หมู่ที่ 3
(หมู่ที่ 6 บ้านเส้า)
เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ สี่แยกซอย 1
เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ หน้าโรงนมเฟรชมิลค์
เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ศาลาหมู่บ้านข้างแท้งก์น้ำ
 
วันที่ 27 มีนาคม 2567
(หมู่ที่ 13 บ้านป่ากล้วย)
เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ หลัง โรงเรียนสืบนทีธรรม
เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ หน้าโรงเรียนวัดป่ากล้วย
เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ หลังวัดป่ากล้วย
 
วันที่ 28 มีนาคม 2567
(หมู่ที่ 8 บ้านบวกครกเหนือ)
เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ศาลาหน้าวัดบวกครกเหนือ
เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ หน้าร้านแมกไม้
เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ศาลาสี่แยกบวกครก (เก่า)
(หมู่ที่ 9 บ้านบวกครกใต้)
เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ หน้าร้านอ้ายทองสุก
เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ วัดบวกครกใต้
เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ สี่แยกบวกครกใต้
 
วันที่ 29 มีนาคม 2567
(หมู่ที่ 7 บ้านบวกหัวช้าง)
เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน
เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ บ้านแม่นวล หงส์เขียว
(หมู่ที่ 11 บ้านช้างค้ำ)
เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน
เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ สี่แยกร้านค้าบ้านลุงติ๊บ
เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านยายถา
 
วันที่ 1 เมษายน 2567
(หมู่ที่ 5 บ้านป่างิ้ว)
เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ซอย 3 ศาลากลางบ้าน
เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ศาลาซอย 5
เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ต้นหูกวางหน้าวัดป่างิ้ว
(หมู่ที่ 10 บ้านสันป่ากว๋าว)
เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ศาลาบ้านลุงนัน
เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ศาลาบ้านพ่อกล
เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ศาลาหางบ้าน
 
วันที่ 2 เมษายน 2567
(หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง)
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4
(หมู่ที่ 12 บ้านหางแคว)
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประชารัฐ (ป่าช้า หมู่ 12)

วันที่ 3 เมษายน 2567
(หมู่ที่ 1 บ้านเจดีย์เหลี่ยม)
เวลา 13.00 - 14.00 น. วัดเจดีย์เหลี่ยม
เวลา 14.00 - 15.00 น. ปากซอยเข้าบ้านพ่อหลวง (ต้นฉำฉา)
เวลา 15.00 - 16.00 น. บ้านใหม่เจริญธรรม
 
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร. 053 - 140 981-2 ต่อ 113 -114 (ในวันเวลาราชการ)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าวังตาล)

ลิงค์ภายนอก