ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

แฟกซ์ 053-140981 ต่อ 113

อีเมล์ thawangtan@hotmail.co.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เปิดประตูสู่ความโปร่งใส

เปิดประตูสู่ความโปร่งใส

arrow 04/06/2563 ::

เปิดประตูสู่ความโปร่งใส

ประเมิน ITA เทศบาลตำบลท่าวังตาล สำหรับบุคคลภายนอก
เทศบาลตำบลท่าวังตาล ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่องาน เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก หน่วยงานเทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยแสกน QR CODE ด้านล่างนี้เพื่อร่วมประเมิน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/woh0st

 

S__7602194.jpg (121 KB)S__7602195.jpg (203 KB)

S__7602192.jpg (35 KB)

ลิงค์ภายนอก