ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  091 009 9977 (งานการแพทย์ฉุกเฉิน) / 094 216 1515 ,053-141775 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) /ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ (นครพิงค์) 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์

สรุปข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลชนะเลิศกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ โครงการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566

สรุปข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565

สรุปข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565

สรุปข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565

สรุปข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 - 30 กันยายน 2565

สปอตวิทยุ "เชิญแอ่วกาดนัดเวียงกุมกาม" เวอร์ชั่นที่ 2

สปอตวิทยุ "เชิญแอ่วกาดนัดเวียงกุมกาม" เวอร์ชั่นที่ 1

ประชาสัมพันธ์ งาน "สืบสานวัฒนธรรม ตามรอยวิถีเวียงกุมกาม" Part 2

ประชาสัมพันธ์ งาน "สืบสานวัฒนธรรม ตามรอยวิถีเวียงกุมกาม" Part 1

"ท่าวังตาล...ไม่ทิ้งกัน" ประมวลภาพความร่วมมือร่วมใจเพื่อป้องกันภัยน้ำท่วมท่าวังตาล

สรุปข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565

สรุปข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2565

สรุปข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565

สรุปข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2565

สรุปข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2565

สรุปข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2565

สรุปข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565

ลิงค์ภายนอก