ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
  ประชาสัมพันธ์ จากงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight

ล่าสุด

arrow 18/05/2566 ::

ข่าวกิจกรรม>> ดูทั้งหมด

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ ข้างถนนซอย 3/2 บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Update 24/05/2566

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ ข้างถนนซอย 3/2 บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวั…

..ดูรายละเอียด

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

Update 24/04/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหา…

..ดูรายละเอียด

โครงการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

Update 24/04/2566

วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาลคณะผู้บริหาร ส…

..ดูรายละเอียด

โครงการเทศบาลสัญจร เทศบาลตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2566

Update 21/04/2566

นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล กล่าวต้อนรับ ส่วนราชการ เอกชน และประชาชนที่ได้เข้าร่วมในโครงการเทศบาลสัญจร เ…

..ดูรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์>> ดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง>> ดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EGP>> ดูทั้งหมด

สรุปข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลชนะเลิศกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ โครงการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566

สรุปข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565

สรุปข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565

วารสาร

ลิงค์ภายนอก