ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

 • Highlight
  26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติด
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight

ข่าวสารประชาสัมพันธ์>> ดูทั้งหมด

ประกาศเทศบาลฯ>> ดูทั้งหมด

กิจกรรม>> ดูทั้งหมด

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565

Update 09/06/2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาลคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบ…

..ดูรายละเอียด

โครงการอบรมป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลท่าวังตาล

Update 26/05/2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกั…

..ดูรายละเอียด

ร่วมพิธีทำบุญยกช่อฟ้า ศาลาการเปรียญเอนกประสงค์ วัดเจดีย์เหลี่ยม(กู่คำหลวง) หมู่ที่ 1 บ้านเจดีย์เหลี่ยม

Update 19/05/2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วม…

..ดูรายละเอียด

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

Update 18/05/2565

ช่วงระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2565 - 4 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล นายวิท…

..ดูรายละเอียด

สรุปข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2565

สรุปข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง>> ดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EGP>> ดูทั้งหมด

ลิงค์ภายนอก